معرفی مدیران پیشین

مدیران عامل شرکت جم صنعت کاران از تاسیس تا کنون:


1- مهندس غلامرضا کیخایی  سال 1386


کیخایی

2- مهندس اسماعیل بهدادی از سال 1387 تا 1388

3-مهندس نیکزاد قاسم پور  از سال 1388 تا 1391

قاسم زاده

4-مهندس شاهین صالح محمدزاده از سال 1391 تا 1392

5-مهندس رمضانعلی عموزاده از سال 1392 تا 1393


عموزاده

6-مهندس محمدرضا طاهرکردی از سال 1393 تا سال 1394

طاهرکردی

7-مهندس عادل زاده سال 1394

عادل زاده

8- مهندس قیامی سال 1394

قیامی

9-مهندس محسن آتش زمزم از سال 1394 تاکنون

آتش زمزم

مجتمع صنعتی: بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی پارس، مجتمع پتروشیمی جم، شرکت جم صنعت کاران
     کدپستی:11368-75118 تلفن:7324356 - 7324466-0773 فکس: 7324324-0773 
دفتر مرکزی: تهران، خیابان عباسپور (توانیر)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک 27   
کدپستی:1434843145 تلفن:88654756 - 88654764-021    فکس: 88655944-021  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت جم صنعت کاران می‌باشد.