دفتر عسلویه

آدرس :      

استان بوشهر،عسلویه،منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی،پتروشیمی جم-شرکت جم صنعتکاران

 تلفن :   

                 07737324356 

نمابر :   

               07737324324

کدپستی :

              7539175598

دفتر تهران

آدرس:     

                       تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، پلاک 27 طبقه اول

 تلفن :   

                      88656493 ، 88654764

نمابر :  

                     88655944

کدپستی :

                    1434853115

مجتمع صنعتی: بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی پارس، مجتمع پتروشیمی جم، شرکت جم صنعت کاران
     کدپستی:11368-75118 تلفن:7324356 - 7324466-0773 فکس: 7324324-0773 
دفتر مرکزی: تهران، خیابان عباسپور (توانیر)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک 27   
کدپستی:1434843145 تلفن:88654756 - 88654764-021    فکس: 88655944-021  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت جم صنعت کاران می‌باشد.