فهرست مناقصه مزایده

شامل :
 
از  : 
تا  : 
نوع : نوع برگزاری:
موضوع : حوزه فعالیت :
عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ انتشارتاریخ پایاننوعوضعیت
  ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ فراخوان
  ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ فراخوان
  ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ فراخوان
  ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ فراخوان
شماره: 79/ک/96 ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
81/ک/96 ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
شماره: 80/ک/96 ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ فراخوان
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ فراخوان
  ۱۰ دی ۱۳۹۶ فراخوان
79/ک/96 ۳ دی ۱۳۹۶ مناقصه
78/ک/96 ۲۸ آذر ۱۳۹۶ مناقصه
اخذ استعلام بها عملیات تعمیرات ساختمانی
  ۵ آذر ۱۳۹۶ فراخوان
76/ک/96 ۱۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
  ۱۲ مهر ۱۳۹۶ مزایده
73/ک/96 ۸ خرداد ۱۳۹۶ ۸ خرداد ۱۳۹۶ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ مناقصه
فراخوان برگزاری مناقصه عمومی ساخت دیوار بتنی دایک وال
69/ ک /96 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ مناقصه
  ۱۳ دی ۱۳۹۵ فراخوان
مناقصه عمومی شماره 67/ک/95 ۳ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳ دی ۱۳۹۵ ۱۳ دی ۱۳۹۵ مناقصه
شماره 66/ک/95 ۳۰ آذر ۱۳۹۵ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ ۲۰ آذر ۱۳۹۵ ۲۰ آذر ۱۳۹۵ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ مناقصه
شماره 63/ک/95 ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ۱۰ آبان ۱۳۹۵ ۸ آبان ۱۳۹۵ مناقصه
شماره 61/ک/95 ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ۸ آبان ۱۳۹۵ ۸ آبان ۱۳۹۵ مناقصه
شماره 62/ک/95 ۲ آبان ۱۳۹۵ ۲ آبان ۱۳۹۵ ۱۸ مهر ۱۳۹۵ ۱۸ مهر ۱۳۹۵ مناقصه
شماره 61/ک/95 ۲۸ مهر ۱۳۹۵ ۲۸ مهر ۱۳۹۵ ۱۸ مهر ۱۳۹۵ ۱۸ مهر ۱۳۹۵ مناقصه
07-ک-95 ۴ شهریور ۱۳۹۵ ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ مناقصه
61/ک/95 ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۵ مهر ۱۳۹۵ ۴ مهر ۱۳۹۵ مناقصه
04/ک /95 ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۴ مهر ۱۳۹۵ ۳ مهر ۱۳۹۵ مزایده
60/ک/95 ۷ مهر ۱۳۹۵ ۷ مهر ۱۳۹۵ ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ مناقصه
03-ک-95 ۷ مهر ۱۳۹۵ ۷ مهر ۱۳۹۵ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ مزایده

مجتمع صنعتی: بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی پارس، مجتمع پتروشیمی جم، شرکت جم صنعت کاران
     کدپستی:11368-75118 تلفن:7324356 - 7324466-0773 فکس: 7324324-0773 
دفتر مرکزی: تهران، خیابان عباسپور (توانیر)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک 27   
کدپستی:1434843145 تلفن:88654756 - 88654764-021    فکس: 88655944-021  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت جم صنعت کاران می‌باشد.