فهرست مناقصه مزایده

شامل :
 
از  : 
تا  : 
نوع : نوع برگزاری:
موضوع : حوزه فعالیت :
عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ انتشارتاریخ پایاننوعوضعیت
  ۲۰ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
90/ک/97 ۲۰ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
  ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ مزایده
85/ک/97 ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
84/ک/97 ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
83/ک/97 ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
  ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ فراخوان
  ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ فراخوان
  ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ فراخوان
  ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ فراخوان
شماره: 79/ک/96 ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
81/ک/96 ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
شماره: 80/ک/96 ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ فراخوان
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ فراخوان
  ۱۰ دی ۱۳۹۶ فراخوان
79/ک/96 ۳ دی ۱۳۹۶ مناقصه
78/ک/96 ۲۸ آذر ۱۳۹۶ مناقصه
اخذ استعلام بها عملیات تعمیرات ساختمانی
  ۵ آذر ۱۳۹۶ فراخوان
76/ک/96 ۱۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
  ۱۲ مهر ۱۳۹۶ مزایده
73/ک/96 ۸ خرداد ۱۳۹۶ ۸ خرداد ۱۳۹۶ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ مناقصه
فراخوان برگزاری مناقصه عمومی ساخت دیوار بتنی دایک وال
69/ ک /96 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ مناقصه
  ۱۳ دی ۱۳۹۵ فراخوان
مناقصه عمومی شماره 67/ک/95 ۳ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳ دی ۱۳۹۵ ۱۳ دی ۱۳۹۵ مناقصه
شماره 66/ک/95 ۳۰ آذر ۱۳۹۵ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ ۲۰ آذر ۱۳۹۵ ۲۰ آذر ۱۳۹۵ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ مناقصه
شماره 63/ک/95 ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ۱۰ آبان ۱۳۹۵ ۸ آبان ۱۳۹۵ مناقصه
شماره 61/ک/95 ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ۸ آبان ۱۳۹۵ ۸ آبان ۱۳۹۵ مناقصه
شماره 62/ک/95 ۲ آبان ۱۳۹۵ ۲ آبان ۱۳۹۵ ۱۸ مهر ۱۳۹۵ ۱۸ مهر ۱۳۹۵ مناقصه
شماره 61/ک/95 ۲۸ مهر ۱۳۹۵ ۲۸ مهر ۱۳۹۵ ۱۸ مهر ۱۳۹۵ ۱۸ مهر ۱۳۹۵ مناقصه
07-ک-95 ۴ شهریور ۱۳۹۵ ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ مناقصه
61/ک/95 ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۵ مهر ۱۳۹۵ ۴ مهر ۱۳۹۵ مناقصه
04/ک /95 ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۴ مهر ۱۳۹۵ ۳ مهر ۱۳۹۵ مزایده
60/ک/95 ۷ مهر ۱۳۹۵ ۷ مهر ۱۳۹۵ ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ مناقصه
03-ک-95 ۷ مهر ۱۳۹۵ ۷ مهر ۱۳۹۵ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ مزایده

مجتمع صنعتی: بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی پارس، مجتمع پتروشیمی جم، شرکت جم صنعت کاران
     کدپستی:11368-75118 تلفن:7324356 - 7324466-0773 فکس: 7324324-0773 
دفتر مرکزی: تهران، خیابان عباسپور (توانیر)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک 27   
کدپستی:1434843145 تلفن:88654756 - 88654764-021    فکس: 88655944-021  

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت جم صنعت کاران می‌باشد.