فهرست پروژه ها

: پایان یافته
گزیده ای از سایر پروژه های اجرا شده توسط شرکت جم صنعت کاران
: پایان یافته
یکی از خدمات شرکت جم صنعت کاران ارائه کلیه خدمات تامین و پشتیبانی نیروی انسانی مورد نیاز برای شرکت های پتروشیمی است
اجـرای عملیـات تسطیح  و محوطه سـازی  پتروشیـمی مرجـان
: پایان یافته
جم صنعت کاران اجرای عملیات تسطیح و محوطه سازی پتروشیمی مرجان را بر عهده داشت.
نیروگـاه سیـکل ترکیبـی 500 مگاواتی اندیـمشک
: پایان یافته
اجرای برخی عملیات ساخت و ساز در نیروگاه برق اندیمشک
: پایان یافته
شرکت جم صنعت کاران مسئولیت کامل پیـش راه‌اندازی و راه‌اندازی واحـد بوتادین و مخـازن پتروشیمی جم را برعهده داشته است
اجـرای عملیـات ساختمـان و نصـب مخـازن بوتادیـن مجتمـع پتروشیـمی جـم
: پایان یافته
جم صنعت کاران مسئولیت اجرای کامل ساخت مخازن واحد بوتادیـن مجتمـع پتروشیـمی جـم را برعهده داشته است
عملیـات ساختمان ونصب واحد‌هـای PE و بوتادیـن مجتمـع پتروشیـمی جـم
: پایان یافته
شرکت جم صنعت کاران باقیمانده عملیات ساختمان و نصب واحدهای PE و بوتادین مجتمع پتروشیمی جم را به انجام رسانده است
: پایان یافته
جم صنعت کاران کلیه عملیات مربوط به تعمیر و نگهداری مجتمع پتروشیمی خارک را در سال 1393 بر عهده داشت
: پایان یافته
جم صنعت کاران کلیه عملیات مربوط به تعمیر و نگهداری مجتمع پتروشیمی آبادان را در سال 1390 بر عهده داشت.
تعمیر و نگهداری کلیه واحد های (الفین، PP، HDPE) مجتمع پتروشیمی جم
: پایان یافته
شرکت جم صنعت کاران تجربه بسیار موفقی در زمینه تعمیرات انواع ماشین آلات دوار و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق داشته است.